เปิดหลักเกณฑ์แบดโลก คัดตัวลุย “โตเกียวเกมส์”

By
Updated: June 8, 2019

เผยหลักเกณฑ์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) ในการพิจารณาโควต้านักแบดมินตันเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมส์ 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-9 สิงหาคม ปีหน้า ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


กำหนดจำนวนโควต้าในโอลิมปิกครั้งนี้ทั้ง 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 172 โควต้า โดยใช้อันดับโลกที่รับรองโดยสหพันธ์แบดมินตันโลก เริ่มพิจารณาอันดับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2019 สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายน 2020 และจะมีการประกาศนักกีฬาที่ได้โควต้าไปแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 เมษายน


การคัดเลือกประเภทเดี่ยว(ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว) ประเภทละ 38 คน


ใน 1 ชาติจะมีนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ประเภท ในกรณีที่อันดับ 1-16 มีนักกีฬาชาติเดียวกันมากกว่า 1 คน จะได้สิทธิ์แข่งขันไม่เกิน 2 คน (ให้สิทธิ์คนที่อันดับดีที่สุด 2 อันดับแรก) แต่ถ้าอันดับตั้งแต่ 17 ของโลกเป็นต้นไป จะได้โควต้าเพียงชาติละ 1 คนเท่านั้น
การคัดเลือกประเภทคู่(ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) ประเภทละ 16 คู่


ใน 1 ชาติจะมีนักกีฬาได้โควต้าไม่เกิน 2 คู่ ต่อ 1 ประเภท ในกรณีที่นักกีฬาชาติเดียวกันอยู่ในอันดับ 1-8 มากกว่า 1 คู่ จะได้โควต้าเพียง 2 คู่ (ให้สิทธิ์คู่ที่อันดับดีที่สุด 2 คู่) ส่วนคู่อันดับ 9 เป็นต้นไป จะได้โควต้าชาติละ 1 คู่เท่านั้น


ในแต่ละประเภทจะต้องมีนักกีฬาจาก 5 ทวีปร่วมแข่งขัน อย่างน้อยทวีปละ 1 คนหรือ 1 คู่ ในกรณีที่เมื่อพิจารณาจากอันดับโลกแล้ว ไม่มีนักกีฬาจากทวีปใดได้โควต้า ก็จะยกโควต้าให้กับคู่มืออันดับสูงสุดของทวีปนั้นๆ ในประเภทนั้นๆ ได้โควต้าทันที อย่างไรก็ตามใน 1 ชาติที่ได้สิทธิ์จากการเป็นมือดีที่สุดของทวีป จะได้โควต้าในรูปแบบนี้ไม่เกินชาติละ 2 ประเภทเท่านั้น


ในส่วนของ “ญี่ปุ่น” ในฐานะเจ้าภาพจะได้โควต้าอัตโนมัติ 1 คน ในประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวอยู่แล้ว ในกรณีที่มีนักกีฬาญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 1-16 ของโลก 3 คนหรือมากกว่า ก็สามารถส่งแข่งขัน 3 คนได้


สำหรับนักกีฬาที่ได้โควต้าทั้งในประเภทเดี่ยวและคู่ในคนเดียวกัน จะไม่นับเป็น 1 โควต้าในประเภทเดี่ยว และ จะเพิ่มจำนวนนักกีฬาเข้ามา โดยเลือกจากอันดับรองลงไปที่ยังไม่ได้สิทธิ์ เพื่อให้มีจำนวนนักกีฬาครบ 172 คน แบ่งเป็นชาย 86 คน หญิง 86 คน


ทั้งนี้ ในโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่เมืองรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นักแบดมินตันไทยคว้าโควต้าได้ทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ หญิงเดี่ยว รัชนก อินทนนท์, พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข ชายเดี่ยว บุญศักดิ์ พลสนะ หญิงคู่ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย-พุธิตา สุภจิรกุล และคู่ผสม บดินทร์ อิสสระ-สาวิตรี อมิตรพ่าย